Haarukkatrukki ja dieselhaarukkatrukki ovat tärkeitä työvälineitä varastossa

Haarukkatrukkia kutsutaan myös teollisuustrukiksi, trukiksi ja haarukkanostimeksi on moottorikäyttöinen teollisuustrukki, jota käytetään materiaalien nostamiseen ja siirtämiseen lyhyitä matkoja. Haarukkatrukkeja ovat kehittäneet useat eri yritykset 1900-luvun alussa. Haarukkatrukit ovat tärkeitä työkaluja monessa ympäristössä, jossa suuria kuormia siirrellään paikasta toiseen, olipa sitten kyseessä ruokakauppa, varasto tai jakelukeskus. Trukkien avulla voi kuljettaa tavaroita lyhyitä matkoja paljon nopeammin ja tehokkaammin kuin ilman niitä olisi mahdollista. Blogissa on tällä kertaa aiheena haarukkatrukki, dieseltrukki ja dieselhaarukkatrukki. Tervetuloa mukaan lukemaan lisää tästä kiehtovasta aiheesta.

Haarukkatrukki ja sen toiminta

Jokainen trukki mitoitetaan kuormille niin, että sille on laskettu tietty enimmäispaino ja määritelty etupainopiste. Nämä tiedot ovat valmistajan toimittamassa tyyppikilvessä, eivätkä kuormat saa ylittää näitä määrityksiä. Turvallisuuden kannalta tyyppikilpeä ei saa muuttaa tai poistaa ilman trukin valmistajan lupaa. Olennainen osa trukilla ajamista on se, että siinä on takapyöräohjaus. Tämä lisää ohjattavuutta ahtaissa kaarteissa, mutta se eroaa myös perinteisestä kokemuksesta muilla pyörillä varustetuilla ajoneuvoilla ajamisesta. Sen vuoksi sitä täytyy harjoitella ennen työalueella ajamista. Toinen ominaisuus, joka trukkia käyttäessä kannattaa ottaa huomioon, on sen epävakaus. Trukin ja siinä olevan kuorman painopiste vaihtelee jatkuvasti trukin jokaisen liikkeen yhteydessä. Haarukkatrukilla ei saa kääntyä nopeasti, jos siinä on nostettu kuorma, koska trukki voi silloin kaatua helposti. Haarukkatrukissa on yleensä kuormauslevy lastausta varten. Haarukkatrukkia ei saa käyttää henkilönostimena ilman erityisiä turvavarusteita, kuten lavaa tai koria.

Trukkeja käytetään varastoissa ja jakelukeskuksissa

Haarukkatrukit ovat tärkeitä välineitä varastoissa ja jakelukeskuksissa. Sen vuoksi varastot ja jakelukeskukset täytyy suunnitella ja mitoittaa siten, että niissä pystyy liikkumaan trukeilla tehokkaasti ja turvallisesti. Trukin hydrauliikkaa ohjataan joko vivuilla, jotka ohjaavat suoraan hydrauliventtiilejä, tai sähköisesti ohjatuilla toimilaitteilla käyttämällä pienempiä "sormi" vipuja ohjaukseen. Jälkimmäinen antaa trukkien suunnittelijoille enemmän vapautta ergonomisessa suunnittelussa. Haarukkatrukkeja on saatavilla useita erilaisia ja erilaisilla kuormituskyvyillä. Tavallisessa varastossa useimpien trukkien kuormituskyky on yhdestä viiteen tonniin. Suurempia, jopa 50 tonnin nostokapasiteetin koneita käytetään raskaampien kuormien nostamiseen, kuten esimerkiksi kuljetuskonttien lastaamiseen. Kun trukilta vaaditaan kovaa kestävyyttä ja voimaa, sopii tarkoitukseen yleensä dieseltrukki. Dieseltrukilla voi helposti kuljettaa suuria kuormia jatkuvassa käytössä, jopa ankarimmissa olosuhteissa. Ja ne sopivat sen vuoksi erinomaisesti ulkokäyttöön. Logisnext Finland Oy tarjoaa dieselhaarukkatrukit ja sähkötrukit.


jaa